روانکاوی

روانکاوی یا همان روان تحلیلگری یکی از زیر شاخه های روانشناسی می باشد. روان تحلیلگری نام شیوه ای درمانی است که اعتقاد دارد اکثر فعالیت های ذهنی در ناخودآگاه انسان رخ می دهد.

تا انتهای این مطلب با ماوی بوک همراه باشید.

اولین بار ابراهیم خواجه نوری واژه ی روانکاو را ساخت که به سرعت مورد قبول و استفاده ی نویسندگان قرار گرفتگژاک لاکان اعتقاد دارد که روانکاوی یک روش درمانی نیست بلکه چیزی فراتر از آن است و به همین دلیل قطعی ترین نوع درمان محسوب می شود.

می توان این چنین گفت که روان کاوی حتی با روان درمانی نیز متفاوت می باشد. برای آشنایی با این موضوع نیازمند منابع معتبر و دقیق هستیم که خوشبختانه در سال های اخیر منابع متعددی در این زمینه منتشر شده است.

خصوصیات و ویژگی ها

در این علم،روانکاو سعی می کند با درمان جو صحبت کند و او را با تعارض های ناخودآگاهش آشنا سازد. روانکاوی کلاسیک بر پایه ی اعتقاد فروید استوار است که می گوید علت اصلی رفتار های ناهنجار تعارض های میان بخش های مختلف روان از جمله نهاد،خود و فراخود می باشد.

فروید معتقد بود که اگر در رابطه با یک تعارض دردناک آگاهی داشته باشیم اضطراب کمتری را متحمل خواهیم شد.

فروید برای آگاهی یافتن از تعارض های ناخوآگاه پنج اصل اساسی را پیشنهاد داده که عبارتند از: تحلیل رویا،تفسیر،مقاومت،انتقال و…

پس از زیگموند فروید،روانکاوی توسط پژوهشگزان به شاخه های مختلف تقسیم شد که شامل روان شناسی تحلیلی و روانشناسی فرد نگر،روانشناسی کوهوت،روانشناسی ایگو و…می شدند.

از آنجا که این حوزه مبحث بسیار گسترده ای است نیاز به مطالعه ی فراوان دارد.
سایت ماوی بوک مجموعه کتاب های مرتبط با این رشته را گردآوری کرده تا علاقمندان بتوانند از آن استفاده کنند.برای خرید کتاب مورد نظر خود به فهرست کتاب ها مراجعه نمایید.

مشاهده همه 2 نتیجه